ແມ່ໃຫ້ລູກສາວໄວ 19 ແຕ່ງງານກັບຊາຍອາຍຸ 58 ແທນຕົນ

ເມື່ອວັນທີ່ 9 ເມສາ 2021 ເວັບໄຊເວິລອອຟບັຟ ໄດ້ລາຍງານເລື່ອງລາວການແຕ່ງງານຂອງຊາຍຍິງຄູ່ຫນື່ງທີ່ກາຍເປັນທີ່ຮືຮາໄປທົ່ວໂລກອອນລາຍ ຈາກກໍລະນີຈາກງານແຕ່ງງານຂອງຊາຍຊາວອິນໂດເນເຊຍໄວ 58 ປີ ທີ່ເຂົ້າພິທີແຕ່ງງານກັບສາວໄວ 19 ປີ ຫລັງຈາກທີ່ແມ່ຂອງຝ່າຍຍິງປະຕິເສດທີ່ຈະແຕ່ງງານກັບຫນຸ່ມລາຍນີ້ ກ່ອນຈະຍື່ນຂໍ້ສະເຫນີໃຫ້ລູກສາວຂອງຕົນແຕ່ງງານແທນ


ລາຍງານໄດ້ລະບຸວ່າ ໂບຣາ ເຈົ້າບ່າວເປັນຊາຍໂສດທີ່ອາໄສຢູ່ພຽງລຳພັງສ່ວນ ຟາຊິລລາ ເຈົ້າສາວນັ້ນເປັນລູກສາວຄົນກົກ ໃນບັນດາພີ່ນ້ອງທັງ 3 ຄົນ ທີ່ຜ່ານມານັ້ນແມ່ຂອງລາວທີ່ເປັນຊາວນານັ້ນໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງຫນັກພຽງໂຕຄົນດຽວເພື່ອລ້ຽງລູກໆທັງສາມມາດົນ ແລະລາຍງານຍັງລະບຸວ່າທັງຄູ່ນັ້ນເປັນຍາດພີ່ນ້ອງກັນອີກດ້ວຍ

ການແຕ່ງງານໃນຄັ້ງນີ້ເລີ່ມຕົ້ນຫລັງຈາກທີ່ກ່ອນຫນ້ານີ້ເຈົ້າບ່າວໄດ້ໄປຂໍຟາຊິລລາແຕ່ງງານ ແຕ່ນາງປະຕິເສດຄຳຂໍດັ່ງກ່າວໄປ ແລະໄດ້ສະເຫນີຂໍ້ຕົກລົງວ່າຈະຍົກລູກສາວຄົນກົກຂອງຕົນໃຫ້ເປັນເຈົ້າສາວ ແລະເຂົ້າພິທີແຕ່ງງານແທນ ດ້ານເຈົ້າສາວທີ່ເມື່ອຮູ້ວ່າຕົນຈະຕ້ອງມາແຕ່ງງານແທນແມ່ຂອງຕົນນັ້ນ ລາວກໍ່ຕອບຕົກລົງທີ່ຈະແຕ່ງງານກັບເຈົ້າບ່າວອາຍຸ 58 ປີ ເພາະໂບຣານັ້ນມີອາຍຸຫລາຍແລ້ວແລະເຂົາຂໍອາໄສຢູ່ຄົນດຽວ ລາວມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະດູແລເຂົາໄປຈົນກວ່າຄວາມຕາຍຈະມາພາກໄປ


ພິທີແຕ່ງງານເກີດຂື້ນເມື່ອວັນທີ່ 7 ເມສາ 2021 ພິທີດຳເນີນໄປຢ່າງລາບລື່ນ ໂດຍງານຈັດຂື້ນໃນເຂດບອນໂຕຄານິ ແຂວງຊູລາເວຊີໃຕ້ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍໂດຍງານແຕ່ງງານໃນຄັ້ງນີ້ເຈົ້າບ່າວໄດ້ສະເຫນີຄ່າສິນສອດປະມານ 10 ລ້ານຣູເປີ້ຍຫລືປະມານ 7 ລ້ານກີບ ແລະທີ່ດິນອີກປະມານ 7 ໄຮ່ ໃຫ້ກັບເຈົ້າສາວ

ໂດຍອິຊາຄນາຍບ້ານໄດ້ອອກມາເປີດເຜີຍວ່າ ພິທີດັງກ່າວເກີດຂື້ນເທີງຄວາມຍິນຍອມຈາກທັງຄູ່ ແລະຄອບຄົວທັງສອງຝ່າຍກໍ່ຍິນຍອມແລ້ວ ງານແຕ່ງງານໃນຄັ້ງນີ້ຈື່ງເກີດຂື້ນຢູ່ເທີງພື້ນຖານຂອງຄວາມຮັກທີ່ບ່າວສາວມີຕໍ່ກັນ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມສຳພັນໃນຄອບຄົວໃຫ້ຄົງຢູ່ຕໍ່ໄປ