ຖ້າພົບການລັກລອບເຂົ້າປະເທດຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນໃດໜຶ່ງ ໃຫ້ຊ່ວຍແຈ້ງນາຍບ້ານຫລືເຈົ້າຫນ້າທີ່ໂດຍດ່ວນ

ຂໍຂອບໃຈທຸກໆທ່ານທີ່ຊ່ວຍເປັນຫູເປັນຕາ, ສົ່ງຂ່າວ ແລະ ລາຍງານສະຖານະການ, ລວມທັງການລະເມີດບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19ຕ່າງໆຫາທາງພວກເຮົາ.

ດັ່ງທີ່ທາງຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນສູນກາງໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວຜ່ານໄປແລ້ວ ກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄົນທີ 50 ໄດ້ມີປະຫວັດພົວພັນກັບຜູ້ທີ່ລັກລອບເຂົ້າປະເທດເຮົາແບບຜິດກົດໝາຍ. ຜູ້ທີ່ລັກລອບເຂົ້າມານັ້ນແມ່ນມາຈາກປະເທດທີ່ມີການລະບາດພາຍໃນຊຸນຊົນຮຸນແຮງ, ບວກໃສ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານໄດ້ມີເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ກາຍພັນຢູ່ນຳ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການການແຜ່ເຊື້ອພະຍາດຮອບນີ້ໄວ, ງ່າຍ ແລະ ກວມພຶ້ນທີ່ທົ່ວປະເທດ.

ສະນັ້ນ, ຂໍໃຫ້ທ່ານສືບຕໍ່ລາຍງານທຸກໆເຫດການກ່ຽວກັບການລັກລອບເຂົ້າປະເທດຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນໃດໜຶ່ງ. ທຸກໆການລາຍງານຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນໃຫ້ປະເທດຂອງພວກເຮົາຫຼຸດຜ່ອນການເກີດລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮອບໃໝ່.

ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງຮ່ວມໃຈກັນສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ປະເທດຂອງພວກເຮົາ.