ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ບໍລິເວນ ແຂວງຫົວພັນ

ສະພາບການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ຄັ້ງວັນທີ 13/4/2021 ພາຍໃນປະເທດ ຈຳນວນ 01 ຄັ້ງ ໃນບໍລິເວນ ແຂວງຫົວພັນ ລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້: