ປະເດັນ ການມອບເງິນໃຫ້ລາວ 100 ລ້ານໂດລ້າສະຫະລັດ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ

ປະເດັນ ການມອບເງິນໃຫ້ລາວ 100 ລ້ານໂດລ້າສະຫະລັດ ຄວາມຈິງຮູບພາບການຊ່ອຍເຫລືອທີ່ມີການແຊກັນຢ່າງຫລວງຫລາຍແຕ່ປີກາຍປີ2020 ວ່າ ສປປລາວ ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ອຍເຫລືອ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ,ແຕ່ຄວາມຈິງ 100 ລ້ານໂດລານີ້ແມ່ນຕົວເລກມອບໃຫ້ທົ່ວໂລກ,ສຳລັບລາວເຮົາກໍ່ເປັນຫນຶ່ງໃນການຊ່ອຍເຫລືອນີ້ແຕ່ເປັນທາງດ້ານ ອຸປະກອນທາງດ້ານການແພດມູນຄ່າ 9,000 ກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນສົດແຕ່ຢ່າງໃດ
ຕິດຕາມທຸກຂ່າວຈິງຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ເທົ່ານັ້ນ
ເສບຂ່າວຢ່າງມີສະຕິ ລະວັງຂ່າວປອມ