ຊີ້ແຈງ! ກ່ຽວກັບ “ແມ່ຕູ້ ເສຍຊີວິດ” ຫຼັງຈາກສັກວັກຊິນ

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງຄະນະສະເພາະກິດໃນວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2021 ນີ້. ກ່ຽວກັບມີກໍລະນີ ຜູ້ສູງອາຍຸເພດຍິງອາຍຸ 63 ປີ ເສຍຊີວິດ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຢາວັກຊິນ Astrazeneca

ພາຍຫຼັງຄະນະແພດໄດ້ຮັບແຈ້ງ ການເສຍຊີວິດດັ່ງກ່າວຈື່ງຮູ້ວ່າ: “ມີການປິດບັງຂໍ້ມູນດ້ານສຸຂະພາບຂອງຜູ້ກ່ຽວຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບການທີ່ຜູ້ກ່ຽວມີພະຍາດໂຣກອະຫິວາ ຫຼື ໂຣກປອດ, ມີພະຍາດກະດູກທັບເສັນປະສາດ ແລະ ອື່ນໆ”

 

ວັກຊິນ astrazeneca ເປັນວັກຊິນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ບໍມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ ຫຼື ຄວນລະວັງຫຼາຍຄືວັກຊິນຊະນິດອື່ນໆ ທີ່ອົງການອານາໄມໂລກໄດ້ໃຫ້ການຮັບຮອ

ໂດຍຄະນະແພດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລູກຫຼານຜູ້ສູງອາຍຸ ໄດ້ເອົາໃຈໄສ່ລາຍລະອຽດ ແລະ ຂໍ້ມູນປະຫວັດການປິ່ນປົວໃຫ້ຊັດເຈນເປັນຈິງ