ເຖິງຈະລຳບາກພຽງໃດກໍ່ຕາມ ເພີ່ນກໍ່ຍັງດີ້ນຮົນເພື່ອໃຫ້ລູກໄດ້ຮຽນ

ກ່ອນລູກແຕ່ລະຄົນຈະຮຽນຈົບ ມີວິຊາອາຊີບອພໍ່ແມ່ ຕ້ອງດິ້ນຮົນຫາເງິນສົ່ງເສຍໃຫ້ລູກຮຽນ ວຽກໜັກກໍຕ້ອງເອົາ-ວຽກເບົາກໍຕ້ອງສູ້  ຫຼັງສູ້ເບື້ອງຟ້າ-ໜ້າສູ້ເບື້ອງດິນ ດິ້ນຮົນສູ້ເພື່ອຢາກໃຫ້ລູກມີຢູ່ມີກິນ  ໄດ້ຮຽນສູງໆ – ໄດ້ມີຄືດັ່ງລູກເຂົາແຕ່ເໜືອສິ່ງອື່ນໃດນັ້ນ


ສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ ທຸກຄົນຢາກເຫັນຄື “ຍິ້ມໃນວັນທີ່ລູກປະສົບຜົນສຳເລັດ
ວັນນີ້ທີ່ເຮົາດີໃຈ ແລ້ວເວົ້າກັບຄົນອື່ນໆວ່າ ກວ່າຈະຮຽນຈົບ ຫຼືປະສົບຜົນສຳເລັດ ເຮົາເມື່ອຍຫຼາຍພຽງໃດລອງຫັນກັບໄປເບິ່ງ … ສອງຄົນເຖົ້າໆຢູ່ທີ່ບ້ານ  ທີ່ບໍ່ເຄີຍຈົ່ມໃຫ້ຜູ້ໃດຟັງວ່າ “ເຂົາເມື່ອຍສໍ່າໃດເພື່ອໃຫ້ລູກໄດ້ມີວັນນີ້” ຂອບໃຈພໍ່ແມ່ ທີ່ສູ້ເພື່ອລູກຢ່າງເຮົາສະເໝີມາ


ຢ່າອາຍທີ່ມີພໍ່ແມ່ທຸກຈົນ ແລະແກ່ເຖົ້າ ເພາະເພີ່ນມີແຕ່ພູມໃຈ ທີ່ມີລູກຄືເຮົາ ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຮົາຈະບໍ່ແມ່ນລູກທີ່ດີທີ່ສຸດ ແຕ່ພໍ່ແມ່ກໍບໍ່ເຄີຍອາຍ ທີ່ມີເຮົາເປັນລູກຂອງທ່ານ ທ່ານເອງກໍພູມໃຈ ແລະ ກ້າຈະຍ້ອງຕໍ່ໜ້າທຸກຄົນວ່າ
ໃນທີ່ສຸດກໍ່ມາເຖິງມື້ທີ່ແມ່ລໍຄອຍ ມື້ທີ່ລູກຮັບໃບປະກາດເປັນມື້ທີ່ແມ່ພູມໃຈ ແລະ ດີໃຈໂດຍບໍ່ອາດຫາສິ່ງໄດປຽບເໝືອນໄດ້.


ຂອບໃຈ ຂອບໃຈ ຂອບໃຈ ຄວາມຮັກຂອງພວກທ່ານ