ເມືອງນອງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫນັກສົມຄວນຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ

ເນື່ອງຈາກຝົນຕົກຫນັກໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 7-12 ຕຸ ລາ 2020 ເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫນັກຫນ່ວງສົມຄວນ ເປັນຕົ້ນ: ເສັ້ນທາງແຕ່ເມືອງນອງໄປຫາ ບ້ານດົງ ເມືອງເຊໂປນຖືກຕັດຂາດລົດທຸກປະເພດບໍ່ສາມາດສັນ ຈອນໄປມາໄດ້ ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເຮືອຂີ່ຂ້າມ.

ມາຮອດວັນທີ 12ຕຸລາ 20 20 ລະດັບນ້ຳແມ່ນໄດ້ຫຼຸດ ລົງ ຈົນລົດໃຫຍ່ສາມາດແລ່ນໄດ້ ແຕ່ພໍມາຮອດຕອນສວາຍຂອງວັນດຽວກັນນັ້ນເນື່ອງຈາກສະພາບຝົນຍັງໄດ້ຕົກໜັກ ແລະຕົກແຮງຢ່າງສະໜຳ່ສະເໝີ ເຮັດໃຫ້ນຳ້ຖ້ວມອັ່ງຂຶ້ນອີກ ໃນຮອບ2 ເຊິ່ງມີຄວາມຍາວ 300 ແມັດ, ຄວາມເລິກ 2ແມັດ, ເສັ້ນທາງແຕ່ບ້ານ ນາລົງເກົ່າ ຫາຈຸດສຸມ ປະເລາະ-ອາສີງ, ບ້ານໂອ້ຍຕານຕີບ ແມ່ນຖືກຕັດຂາດ, ທໍ່, ຫົວຂົວຂາດ, ດິນເຈື່ອນທັບເສັ້ນທາງ ປະມານ 6-7 ຈຸດ, ເສັ້ນທາງແຕ່ເທດສະບານເມືອງນອງຫາຈຸດສຸມແກ້ງລີ້ນ,

ບາງຈຸດມີນ້ຳຖ້ວມຂັງ,ຈຸດທີ່ມີທໍ່ແມ່ນຖືກນ້ຳເຊາະເຈື່ອນ, ຈຸດທີ່ເປັນຫົວຂົວ ລວມມີ 5ຈຸດ, ເສັ້ນທາງແຕ່ ບ້ານ ພູນໝາກມີ້ ຫາບ້ານອາເລົາໃຫຍ່ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈຸດເສັ້ນທາງຕ່ຳ ແລະຄ້ອຍ, ຈຸດທີ່ມີທໍ່, ຫົວຂົວແມ່ນໄດ້ຖືກນ້ຳກັດເຊາະ ນອກນັ້ນກໍ່ຍັງມີເຂົ້ານາປີຖືກນ້ຳຖ້ວມຂັງ ແລະເນື້ອທີ່ສວນຈຳນວນໜຶ່ງຈົມຢູ່ພື້ນນ້ຳ, ສ້າງຄວາມເສຍ ຫາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຫຼາຍພໍສົມຄວນ.