ຫລາຍບ້ານຢູ່ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ນໍ້າກຳລັງຖ້ວມ

ຝົນຍັງສືບຕໍ່ຕົກໜັກເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳເຊລະນອງໃນເວລາ 17:00ນາທີຂອງວັນທີ 17 ຕຸລາ 2020 ທີ່ສະຖານີບ້ານນອງວິໄລວັດແທກໄດ້ 11,09 ມ,ລະດັບນ້ຳຝົນວັດແທກໄດ້ 325 ມມ,ຢູ່ໃນເຂດລະວັງໄພຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຕ່ຳລຽບສາຍເຊລະນອງຫຼືເຂດສ່ຽງກັບນ້ຳຖ້ວມຈົ່ງເກັບມ້ຽນສິ່ງຂອງໄວ້ທີ່ປອດໄພ

ເຊິ່ງອັບເດດລ້າສຸດບ້ານທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມແລ້ວມີບ້ານບູນຊີເຢີນ,ບ້ານທາເທ,ບ້ານໄກສອນຕັງອະ,ບ້ານແກ້ງລີ້ນແລະບ້ານຜູ້ໄທ

ສ່ວນເສັ້ນທາງຫຼາຍເສັ້ນບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄດ້ມີຫຼາຍບ້ານຖືກຕັດຂາດເຂົ້າອອກບໍ່ໄດ້ເນື່ອງຈາກກະແສນ້ຳຫ້ວຍໄຫຼແຮງ,ເນື້ອທີ່ເຂົ້າໄຮ່ເຂົ້ານາທີ່ກຳລັງຊິພໍເກັບກ່ຽວກໍ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມແລ້ວຫຼາຍເຮັກ,ເສົາໄຟຟ້າໄດ້ໂຄ້ນລົ້ມຫຼາຍຫຼັກເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດນ້ຳໃຊ້ໄຟຟ້າໄດ້ໃນທົ່ວເມືອງ.