ຢ່າພ້າວເລື່ອນຜ່ານ ວອນຄົນໃຈບຸນຊ່ວຍແຊຣໃຫ້ແດ່

ວອນຄົນໃຈບຸນຢ່າພ້າວເລື່ອນຜ່ານ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອນຳທ່ານທັງຫລາຍ ແມ່ເຖົ່າຕຸດ ຢູ່ບ້ານໂພນເຫຼັກ ເມືອງ ມະຫາໄຊ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແມ່ເຖົ່າຕຸດລາວຢູ່ຄົນດຽວພິການ ຕາບອດກິນຢູ່ກັບບ່ອນໄປໃສບໍ່ໄດ້.ຂາດເຂີນທຸກຢ່າງ
ມີລູກ 2 ຄົນຜູ້ຍິງກະແຍກຢູ່ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ນຳແຕ່ເຂົາຊ່ວຍໄດ້ເທົ່າທີ່ຊ່ວຍສ່ວນຜູ້ຊາຍແມ່ນຕັດແມ່ເລີຍບໍ່ເຄີຍສົນໃຈໄຍດີ ໃນວັນທີ 22/10/2020 ຈະໄດ້ລະດົມທືນພາກັນລົງຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຕູ້ຫາກທ່ານໃດມີຄວາມປະສົງຢາກຊ່ວຍເຫຼືອບໍ່ວ່າຈະເປັນເງິນຫຼືວັດຖຸສິ່ງຂອງສາມາດຕິດຕໍ່ໂດຍກົງໄດ້ທີ່ເບີ 020 96613667

ຂອບໃຈຜູ້ໃຈບຸນທຸກທ່ານທີ່ຊ່ວຍແຊຣ