ຊົມເຊີຍເອື້ອຍຜູ້ນີ້ ລາວໄດ້ຊ່ວຍອະນາໄມ ພໍ່ຕູ້ເລ້ລ້ອນ

ໃຜໄດ້ທຽວທາງແຖວ ບ້ານ ນາໄຊ ໂພນໄຊ ເຂດທາດຫຼວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະເຫັນພໍ່ຕູ້ນີ້ຍ່າງເລາະໄປມາແຖວນັ້ນ ໃສ່ເຄື່ອງຊຸດດຽວມາຫຼາຍປີ ເລາະເກັບກິນອາຫານເສດເຫຼືອ ຕາມຖັງຂີ້ເຫຍື້ອແຖວນັ້ນ ທີ່ແປກທີ່ສຸດກໍຄືບໍ່ມີສະມາຄົມ ມູນນິທິໃດມາດູແລລາວ ບໍ່ພາລາວໄປບົວລະບັດປີ່ນປົວ


ມື້ນີ້ດີໃຈຫຼາຍທີ່ເຫັນຄົນຊ່ວຍອະນາໄມລາວ ຂໍໃຫ້ເອື້ອຍ ຈົ່ງຈະເລີນກ້າວໜ້າເດີ່
ບໍ່ຮູ້ວ່າຕູ້ນີ້ເປັນຄົນຂາດຍາດ ຫຼື ບໍ?


ວອນໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງເບິ່ງແຍງລາວແດ່