ຕົ້ນໄມ້ມົງຄຸນ ເສີມໂຊກລາບ

ຖ້າພາຍໃນເຮືອນເຮົາມີຕົ້ນໄມ້ມຸງຄຸນ ກໍ່ຍ່ອມມີຜົນດີໃຫ້ແກ່ຜູ້ຢູ່ອາໄສ, ແຕ່ຕົ້ນໄມ້ທີ່ເປັນມຸງຄຸນ ກໍ່ມີຫຼາຍປະເພດທັງແບບມີດອກ ແລະ ເປັນໃບ ສາມາດຫາມາປູກໄດ້ງ່າຍໆ ເຊິ່ງຕາມຄວາມເຊື່ອບູຮານ ຖ້າມມີໄວ້ໃນເຮືອນຍິ່ງຈະເປັນການດີ.

ດອກດາວເຮືອງ: ສີເຫຼືອງສະຫວ່າງງາມຕາ ຫາກປູກໄວ້ບໍລິເວນບ້ານເຮືອນ ຈະຊ່ວຍເສີມບາລະມີ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ, ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືຶອງ ມີເງິນ, ມີຄຳ ໄຫຼມາເທມາດັ່ງກີບດອກນ້ອຍໆ ສີເຫຼືອງຕາມດອກດາວເຮືອງນັ້ນເອງ.

ຕົ້ນໃບເງິນ ໃບຄຳ: ນິຍົມນຳມາປູກຫຼາຍ ເຊິ່ງນິຍາມຂອງມັນນັ້ນໝາຍເຖິງການເຮັດບຸນ, ເຮັດທານ, ກະທຳຄວາມດີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊາວບ້ານສ່ວນໃຫຍ່ ຈຶ່ງເຊື່ອວ່າ ຫາກປູກຕົ້ນໄມ້ປະເພດນີ້ ຂະຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນພາຍໃນເຮືອນມີຄວາມສະຫງົບສຸກ, ປາສະຈາໄພອັນຕະລາຍຕ່າງໆ.

 

ຕົ້ນດອກເສດຖີ: ຕາມຄວາມເຊື່ອບູຮານວ່າກັນວ່າ ຫາກປູກຕົ້ນເສດຖີຢູ່ໜ້າບ້ານ ຈະຮຽກໂຊກລາບ, ເງິນທອງ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມຜາສຸກມາສູ່ທຸກຄົນພາຍໃນບ້ານນັ້ນເອງ.

ດອກແກ້ວ: ເປັນຕົ້ນໄມ້ມຸງຄຸນ ທີ່ຄົນນິຍົມນຳໄປປູກ ເພື່ອຄວາມເປັນສິລິມຸງຄຸນພາຍໃນບ້ານເຮືອນ ເຊິ່ງໃນຄວາມເຊື່ອບູຮານຖືກັນວ່າ ຄຳວ່າແກ້ວ ແມ່ນບົ່ງບອກຄວາມສູງສົ່ງ ດັ່ງແກ້ວທີ່ມີຄ່າ ເຮັດໃຫ້ມີຄົນນຳເອົາດອກແກ້ວມາປູກຫຼວງຫຼາຍພາຍໃນບ້ານເຮືອນຂອງຕົນເອງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈໃສບໍລິສຸດນັ້ນເອງ.