ປະຫວັດສາດ

ມອບວັດຖຸບູຮານ ຈຳນວນ 7.800 ທີ່ພົບໃນຂອບເຂດບໍ່ຄຳເຊໂປນ ໃຫ້ ຖວທ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັກສາ

ວັດຖຸບູຮານເກົ່າແກ່ຈຳນວນ 7.800 ອັນຈາກການຂຸດຄົ້ນພາຍໃນເຂດໂຄງການບໍ່ຄຳເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງມີ ເນໂຣນສ໌ ໄດ້ໂອນມອບໃຫ້ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຜູ້ເກັບຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ. ວັດຖຸບູຮານທີ່ມາມອບປະກອບມີວັດຖຸພັນປະເພດທອງແດງ, ທອງເຫລືອງ,…

ປະຫວັດໂດຍຫຍໍ້ແລະຈຸດພິເສດທີ່ຕັ້ງແຂວງອຸດົມໄຊ

ເມື່ອກ່ອນແຂວງອຸດົມໄຊເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່ຂື້ນກັບແຂວງຫລວງພະບາງ ໃນຊວງປີ 1893-1960 ສະຕະວັດທີ່ 19 ເຂດເມືອງໄຊ ແມ່ນຂຶ້ນກັບອາລັກຂາຂອງແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ມີທີ່ວ່າການເຈົ້າເມືອງຢູ່ຕົວເມືອງໄຊ. ສ່ວນບັນດາເມືອງຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ປັດຈຸບັນເປັນພຽງແຕ່ເຂດ-ຜົ້ງຂອງກຸ່ມສັກດີນາທ້ອງຖິ່ນ-ຂອງໄຜມັນ ແລະ ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງເຈົ້າຊີວິດຫຼວງພະບາງໂດຍກົງ. ປີ 1961…