Date
05/10/2021

ປະເດັນ ການມອບເງິນໃຫ້ລາວ 100 ລ້ານໂດລ້າສະຫະລັດ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ

ປະເດັນ ການມອບເງິນໃຫ້ລາວ 100 ລ້ານໂດລ້າສະຫະລັດ ຄວາມຈິງຮູບພາບການຊ່ອຍເຫລືອທີ່ມີການແຊກັນຢ່າງຫລວງຫລາຍແຕ່ປີກາຍປີ2020 ວ່າ ສປປລາວ ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ອຍເຫລືອ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ,ແຕ່ຄວາມຈິງ 100 ລ້ານໂດລານີ້ແມ່ນຕົວເລກມອບໃຫ້ທົ່ວໂລກ,ສຳລັບລາວເຮົາກໍ່ເປັນຫນຶ່ງໃນການຊ່ອຍເຫລືອນີ້ແຕ່ເປັນທາງດ້ານ ອຸປະກອນທາງດ້ານການແພດມູນຄ່າ 9,000 ກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນສົດແຕ່ຢ່າງໃດ ຕິດຕາມທຸກຂ່າວຈິງຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ເທົ່ານັ້ນ ເສບຂ່າວຢ່າງມີສະຕິ ລະວັງຂ່າວປອມ [ອ່ານຕໍ່.....]

ແຊຮຕໍ່ໄດ້ບຸນ! ສູດປິ່ນປົວປະດົງ ດ້ວຍໃບໝາກຍົມສົ້ມ ແລະ ໃບໝາກຍໍ

ຫຼາຍຄົນ ອາດຄິດບໍ່ເຖິງວ່າ ສະໝຸນໄພໃກ້ໂຕເຮົາສາມາດປິ່ນປົວພະຍາດຕ່າງໆໄດ້ ແລະ ຊອກຫາໄດ້ງ່າຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃບ ໝາກຍົມ ແລະ ໃບໝາກຍໍ ທີ່ມີສັບພະຄຸນເປັນຢາປົວໂຣກປະດົງ. ທ່ານ ຈັນ ປະຊາຊົນບ້ານ ສະພານທອງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຄີຍປ່ວຍເປັນໂຣກປະດົງ, ເຈັບປວດທໍລະມານມາຫຼາຍປີ, ກິນຢາຫຼວງມາຫຼາຍຊະນິດແຕ່ກໍຍັງບໍ່ເຊົາ, ສຸດທ້າຍ ຫາຍດີຍ້ອນ ໃບໝາກຍົມສົ້ມ [ອ່ານຕໍ່.....]