Date
07/24/2021

ປະຫວັດວັນບຸນເຂົ້າພັນສາ

ບຸນເຂົ້າພັນສາ ວັນເຂົ້າພັນສາ ກົງກັບແຮມ 1 ຄ່ຳ ເດືອນ 8 ປະຫວັດວັນເຂົ້າພັນສາ ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ກິດຈະກຳມາຝາກ ຄືວັນສຳຄັນທາງພຸດທະສາສະໜານັ້ນຄື “ວັນເຂົ້າພັນສາ” ຊຶ່ງເປັນວັນທີ່ພຣະສົງຄ໌ເຖຣະວາທຈະອະທິສຖານວ່າຈະພັກປະຈຳຢູ່ ທີ່ໃດທີ່ຫນຶ່ງ ຕະຫອດໄລຍະເວລາລະດູຝົນທີ່ມີກຳນົດເປັນໄລະຍະເວລາ 3 ເດືອນ ຕາມທີ່ພຣະທັມວິນັຍບັນຍັຕໄວ້ ໂດຍບໍ່ໄປຄ້າງແຮມທີ່ບ່ອນອື່ນ ຫລື ທີຮຽກຕິດປາກກັນໂດຍທົ່ວໄປວ່າ “ຈຳພັນສາ” [ອ່ານຕໍ່.....]